Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2019

Byggebranchen er én af de helt store klimasyndere. Så hvad kan arkitekter, bygherrer og politikere gøre for, at der i fremtiden bygges mere klimavenligt?

De medvirkende er: Overborgmester i København, Frank Jensen. Direktør i Realdania, Jesper Nygaard. Arkitekt og grundlægger af Cobe, Dan Stubbergaard. Moderator...


Jul 3, 2019

Hvordan opfattes arkitekturen udefra - af dem, der ikke er inde i tegnestuernes maskinrum? Er arkitekterne gode nok til at formidle ideerne bag deres arkitektur? Og hvilken rolle spiller medierne i offentlighedens forståelse af de bygninger, vi bygger?

I denne udgave af Cobe Sessions vil du møde...